Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu mirko.pro. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu mirko.pro. Prosimy o zapoznanie się z treścią polityki przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Serwis mirko.pro zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników podczas korzystania z naszego serwisu oraz dane gromadzone automatycznie podczas przeglądania strony.

Dane gromadzone automatycznie mogą zawierać adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, typie urządzenia, języku, strefie czasowej oraz inne dane dotyczące interakcji z naszą stroną.

Nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych które mogłyby pozwolić na identyfikację użytkownika, takich jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania.

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z funkcji serwisu mirko.pro, w tym obsługi kont użytkowników, udostępniania treści, komentowania, oraz w celach analitycznych i statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics.

3. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników nie będą udostępniane, sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub w przypadkach, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników serwisu mirko.pro.

4. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed utratą, nieautoryzowanym dostępem oraz nieuprawnionym ujawnieniem. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie danych oraz ograniczenie dostępu do danych osobowych.

5. Prawa użytkowników

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy serwisu mirko.pro mają prawo do:

  • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych w przypadku ich nieaktualności lub nieprawidłowości;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych w określonych sytuacjach;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych.

6. Pliki cookies

Serwis mirko.pro może wykorzystywać pliki cookies w celu śledzenia aktywności użytkowników na stronie oraz dostosowania treści do ich preferencji. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies za pomocą swojej przeglądarki internetowej.

7. Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Data ostatniej aktualizacji: 05.08.2023 - 21:37